Ramon Fuster I Rabés, Biografia d’un Mestre

La biografia de Ramon Fuster rescata, amb l’amenitat i la fluïdesa que caracteritzen el seu autor, un dels pedagogs mésfascinants del segle xx català, fundador de l’Escola Tagore (1957), a Bellaterra, el primer centre a l’aire lliure del seu temps, inspirat en l’Escola de Bosc de la mítica Rosa Sensat. Especialista també en Decroly o Montessori, Ramon Fusterva dirigir l’Escola de Jardineres-Educadores del CIC (1962- 1972), una de les experiències pedagògiques i educativesmés importants i desconegudes de la nostra història recent. El seu profund compromís amb Catalunya va empènyer Fustera multiplicar les seves activitats, com a peça clau en l’afer Galinsoga, per exemple, però sobretot va participar moltactivament en la creació de la revista infantil i juvenil Cavall Fort i també va implicar-se a fons en els inicis del diari Avui.Antic professor de l’Escola Virtèlia, Ramon Fuster encara avui és recordat per un gran nombre d’alumnes i mestres com un personatge ple de bondat, a la vegada que ferm i tenaç enles seves conviccions pedagògiques.

Número de Pagines: 478 

Editorial: PAGES 

ISBN: 9788413031606 

Año de edición: 2020